زندگی اتفاق پشت اتفاق است، زندگی درد و رنج دارد، اضطراب و غم دارد و به جز حتمی بودن مرگ، تضمین دیگری وجود ندارد. و این به هیچ وجه حالت راحتی نیست. اما نحوه واکنش ما مهم است برای انسان شدن ما ضروری است. انسان شدن یک پروژه است و تکلیف ما این نیست که بدانیم کیستیم، بلکه این است که خودمان را بیافرینیم، رشد کنیم و خودشکوفا شویم.
علی وفایی

مشاوره شما: علی وفایی

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی
 • برای دریافت پاسخ خود لطفاً ایمیل خود را به دقت وارد کنید.
 • 0 از 500 حداکثر کاراکتر
 • لطفاً در توضیحات خود به سئوالات مطرح شده زیر نیز به دقت پاسخ دهید.
  1. مساله از چه زمانی آغاز شده است؟
  2. قبل از شروع مساله اتفاقی خاصی افتاد که بتواند باعث شروع مساله شده باشد؟
  3. این مساله تا چه حد در روابط یا شغل شما تاثیر گذاشته است؟
  4. برای حل مساله چه کارهایی انجام داده اید؟
  5. دیگران برای حل این مساله چه پیشنهاداتی داده اند؟
فهرست
صفحه نخست
فروشگاه
تماس با ما