زندگی و آثار بزرگان روان‌شناسی

زندگی و آثار بزرگان روان شناسی – گستره و تنوع روان شناسی را می توان با نگاه به بعضی از متفکران شناخته شده آن شناخت. در حالی که هر نظریه پرداز ممکن است بخشی از یک مکتب فکری مهم باشد، هر کدام یک صدا و دیدگاه منحصر به فرد و مختص به خود را در زمینه روان شناسی به ارمغان آورده است.
مطالعه ای که در شماره ژوئیه 2002 «ژورنال مروری روان شناسی عمومی» صورت گرفت، رتبه بندی 99 روان شناس برتر را ایجاد کرد. رتبه بندی بیشتر بر اساس سه عامل بود: فراوانی مقالات در مجلات، استناد کتاب های آنان و پاسخ های نظرسنجی از 1725 عضو انجمن روان شناسی آمریکا.
فهرست زیر 100 روان شناس قرن هستند که بر اساس مطالعه سال 2002 مشخص شده اند. این افراد نه تنها بعضی از متفکران شناخته شده در روان شناسی هستند، بلکه نقش مهمی در تاریخ روان شناسی ایفا کرده و نقش مهمی در درک رفتار انسان داشته اند.
بخش آشنایی با زندگی و آثار بزرگان روان شناسی تلاشی است برای شناسایی افرادی که بیشترین نفوذ را در روان شناسی داشته اند.

1.بی. اف. اسکینر (F. Skinner)
2.ژان پیاژه (Jean Piaget)
3.زیگموند فروید (Sigmund Freud)
4.آلبرت بندورا (Albert Bandura)
5.لئون فستینگر (Leon Festinger)
6.کارل راجرز (Carl R. Rogers)
7.استنلی شاختر (Stanley Schachter)
8.نیل ای. میلر (Neal E. Miller)
9.ادوارد ثورندایک (Edward Thorndike)
10.ای. اچ. مازلو (H. Maslow)

11. گوردون وی. آلپورت (Gordon W. Allport)
12. اریک ا. اریکسون ( Erik H. Erikson)
13. هانس جی. آیزنک (Hans J. Eysenck)
14. ویلیام جیمز (William James)
15. دیوید سی. مک کللند (David C. McClelland)
16. ریموند بی. کتل ( Raymond B. Cattell)
17. جان واتسون (John B. Watson)
18. کرت لوین (Kurt Lewin)
19. دونالد او. هِب (Donald O. Hebb)
20. جورج. ای. میلر (George A. Miller)

21. کلارک ال. هال (Clark L. Hull)
22. جروم کاگان (Jerome Kagan)
23. کارل گوستاو یونگ (Carl G. Jung)
24. ایوان پ. پاولف (Ivan P. Pavlov)
25. والتر میشل (Walter Mischel)
26. هری اف. هارلو (Harry F. Harlow)
27. جی. پی. گیلفورد (J.P. Guilford)
28. جروم. اس. برونر (Jerome S. Bruner)
29. ارنست آر. هیلگارد (Ernest R. Hilgard)
30. لارنس کلبرگ (Lawrence Kohlberg)

31. مارتین ای. پی. سلیگمن (Martin E.P. Seligman)
32. اولریک نیسر ( Ulric Neisser)
33. دونالد تی. کمپبل (Donald T. Campbell)
34. راجر براون (Roger Brown)
35. آر. بی. زاجونک (R.B. Zajonc)
36. اندل تولوینگ (Endel Tulving)
37. هربرت ا. سیمون (Herbert A. Simon)
38. نوام چامسکی (Noam Chomsky)
39. ادوارد جونز (Edward E. Jones)
40. چارلز ای. ازگود (Charles E. Osgood)

41. سولومون ای. اش (Solomon E. Asch)
42. گوردون اچ. بویر (Gordon H. Bower)
43. هارولد اچ. کلی (Harold H. Kelley)
44. راجر اسپری (Roger W. Sperry)
45. ادوارد سی. تولمن (Edward C. Tolman)
46. استنلی میلگرام (Stanley Milgram)
47. آرتور آر. جنسن ( Arthur R. Jensen)
48. لی جی کرونباخ (Lee J. Cronbach)
49. جان بالبی (John Bowlby)
50. ولفگانگ کهلر (Wolfgang Köhler)

51. دیوید وکسلر (David Wechsler)
52. اس. اس. استیونس (S.S. Stevens)
53. جوزف ولپی (Joseph Wolpe)
54. دی. بی. برودبنت (D.E. Broadbent)
55. راجر. ان. شپارد (Roger N. Shepard)
56. مایکل پوزنر (Michael I. Posner)
57. تئودور ام. نیو کامب (Theodore M. Newcomb)
58. الیزابت اف. لوفتوس (Elizabeth F. Loftus)
59. پل اکمن (Paul Ekman)
60. رابرت. جی. اشترنبرگ (Robert J. Sternberg)

61. کارل. اس. لشلی (Karl S. Lashley)
62. کنت اسپنس (Kenneth Spence)
63. مورتون دوچ (Morton Deutsch)
64. جولیان راتر (Julian B. Rotter)
65. کنراد لورنز (Konrad Lorenz)
66. بنتون اندروود (Benton Underwood)
67. آلفرد آدلر (Alfred Adler)
68. مایکل راتر (Michael Rutter)
69. الکساندر لوریا (Alexander R. Luria)
70. النور ای. مککوبی (Eleanor E. Maccoby)

71. رابرت پلوین (Robert Plomin)
72. جی. استنلی هال (* G. Stanley Hall)
73. لوئیس م. ترمن (Lewis M. Terman)
74. النور جی. گیبسون (* Eleanor J. Gibson)
75. پل میهل (Paul E. Meehl)
76. لئونارد برکوویتز (Leonard Berkowitz)
77. ویلیام کی. استیس (William K. Estes)
78. الیوت آرنسون (Eliot Aronson)
79. اروینگ ال. جانیس (Irving L. Janis)
80. ریچارد لازاروس (Richard S. Lazarus)

81. گری کانون (W. Gary Cannon)
82. آلن لند ادواردز (Allen L. Edwards)
83. لو سِمِنوویچ ویگوتسکی (Lev Semenovich Vygotsky)
84. رابرت روزنتال (Robert Rosenthal)
85. میلتون روکوچ (Milton Rokeach)
86. جان گارسیا (John Garcia)
87. جیمز جی. گیبسون (James J. Gibson)
88. دیوید روملهارت (David Rumelhart)
89. ال. ال. تورستون (L.L. Thurston)
90. مارگارت واشبورن (Margaret Washburn)

91. رابرت وودورث (Robert Woodworth)
92. ادوین جی. بورنیگ (Edwin G. Boring)
93. جان دیویی (John Dewey)
94. آموس تروسکی (Amos Tversky)
95. ویلهلم وونت (Wilhelm Wundt)
96. هرمان ویتکین (Herman A. Witkin)
97. مری. دی آینزوورث (Mary D. Ainsworth)
98. هوبارت ماورر (Orval Hobart Mowrer)
99. آنا فروید (Anna Freud)

بزرگان روان شناسی جهان