مقالات روان شناسی خانواده

همانطور که می دانید روان شناسی خانواده نوعی تخصص بنیادی و کاربردی در روان شناسی است که بر تعاملات درون خانواده و زمینه های موثر بر رشد آن یعنی همسایگان، مدارس و غیره توجه دارد. مداخله های بالینی و پژوهشی در این تخصص در برنامه های دوره دکترای روان شناسی، یا در برنامه ای خاص برای خانواده و یا اغلب در برنامه وسیع تر نظیر پژوهش بالینی و برنامه های مشاوره و بالینی کاربردی تدریس می شود.

ما در بخش مقالات روان شناسی خانواده سعی کرده ایم تا مطالب کاربردی و علمی را برای استفاده خانواده های فارسی زبان ترجمه، تالیف و گردآوری کنیم.

جدیدترین مقالات روان شناسی خانواده اضافه شده

آرشیو مقالات روان شناسی خانواده

رازهای موفقیت در پرورش نوجوانان

رازهای موفقیت در پرورش نوجوانان

خانواده های دو زبانه

خانواده های دو زبانه

ارتباط اثربخش در روابط زناشویی چگونه است؟

ارتباط اثربخش در روابط زناشویی چگونه است؟

چرا مردان ازدواج را به تعویق می اندازند؟

چرا مردان ازدواج را به تعویق می اندازند؟

کنترل رفتار فردی و مدیریت بر نوجوانان

کنترل رفتار فردی و مدیریت بر نوجوانان

مدیریت بحران برای زوجین

مدیریت بحران برای زوجین

فهرست