مقالات روان شناسی خانواده

همانطور که می دانید روان شناسی خانواده نوعی تخصص بنیادی و کاربردی در روان شناسی است که بر تعاملات درون خانواده و زمینه های موثر بر رشد آن یعنی همسایگان، مدارس و غیره توجه دارد. مداخله های بالینی و پژوهشی در این تخصص در برنامه های دوره دکترای روان شناسی، یا در برنامه ای خاص برای خانواده و یا اغلب در برنامه وسیع تر نظیر پژوهش بالینی و برنامه های مشاوره و بالینی کاربردی تدریس می شود.

ما در بخش مقالات روان شناسی خانواده سعی کرده ایم تا مطالب کاربردی و علمی را برای استفاده خانواده های فارسی زبان ترجمه، تالیف و گردآوری کنیم.

جدیدترین مقالات روان شناسی خانواده اضافه شده

آرشیو مقالات روان شناسی خانواده

طلاق سالم: چگونه جدایی را آسان کنید

طلاق سالم: چگونه جدایی را آسان کنید

پنج شیوه فرزندپروری

پنج شیوه فرزندپروری

رازهای موفقیت در پرورش نوجوانان

رازهای موفقیت در پرورش نوجوانان

رابطه تحقیرآمیز

رابطه تحقیرآمیز؛ عامل شماره یک طلاق

خانواده های دو زبانه

خانواده های دو زبانه

ابراز احساسات و بیان خواسته‌های خود در زندگی مشترک چگونه می‌باشد؟

ابراز احساسات و بیان خواسته‌های خود در زندگی مشترک چگونه می‌باشد؟

فهرست