مقالات روان شناسی خانواده

همانطور که می دانید روان شناسی خانواده نوعی تخصص بنیادی و کاربردی در روان شناسی است که بر تعاملات درون خانواده و زمینه های موثر بر رشد آن یعنی همسایگان، مدارس و غیره توجه دارد. مداخله های بالینی و پژوهشی در این تخصص در برنامه های دوره دکترای روان شناسی، یا در برنامه ای خاص برای خانواده و یا اغلب در برنامه وسیع تر نظیر پژوهش بالینی و برنامه های مشاوره و بالینی کاربردی تدریس می شود.

ما در بخش مقالات روان شناسی خانواده سعی کرده ایم تا مطالب کاربردی و علمی را برای استفاده خانواده های فارسی زبان ترجمه، تالیف و گردآوری کنیم.

جدیدترین مقالات روان شناسی خانواده اضافه شده

آرشیو مقالات روان شناسی خانواده

چرا مردان ازدواج را به تعویق می اندازند؟

چرا مردان ازدواج را به تعویق می اندازند؟

پیمان‌شکنی چیست؟

پیمان‌شکنی چیست؟

مدیریت بحران برای زوجین

مدیریت بحران برای زوجین

اصول ده‌گانه‌ی ارتباط سالم در زندگی مشترک چیست؟

اصول ارتباط سالم در زندگی مشترک چیست؟

اهمیت عشق

اهمیت عشق

سازگاری فرزندان با ازدواج مجدد

سازگاری فرزندان با ازدواج مجدد

فهرست