زندگی و آثار بزرگان روان شناسی – گستره و تنوع روان شناسی را می توان با نگاه به بعضی از متفکران شناخته شده آن شناخت. در حالی که هر نظریه پرداز ممکن است بخشی از یک مکتب فکری مهم باشد، هر کدام یک صدا و دیدگاه منحصر به فرد و مختص به خود را در زمینه روان شناسی به ارمغان آورده است.

 مطالعه ای که در شماره ژوئیه 2002 «ژورنال مروری روان شناسی عمومی» صورت گرفت، رتبه بندی 99 روان شناس برتر را ایجاد کرد. رتبه بندی بیشتر بر اساس سه عامل بود: فراوانی مقالات در مجلات، استناد کتاب های آنان و پاسخ های نظرسنجی از 1725 عضو انجمن روان شناسی آمریکا.

فهرست زیر 100 روان شناس قرن هستند که بر اساس مطالعه سال 2002 مشخص شده اند. این افراد نه تنها بعضی از متفکران شناخته شده در روان شناسی هستند، بلکه نقش مهمی در تاریخ روان شناسی ایفا کرده و نقش مهمی در درک رفتار انسان داشته اند.

بخش آشنایی با زندگی و آثار بزرگان روان شناسی تلاشی است برای شناسایی افرادی که بیشترین نفوذ را در روان شناسی داشته اند.

  1. بی. اف. اسکینر (F. Skinner)
  2. ژان پیاژه (Jean Piaget)
  3. زیگموند فروید (Sigmund Freud)
  4. آلبرت بندورا (Albert Bandura)
  5. لئون فستینگر (Leon Festinger)
  6. کارل راجرز (Carl R. Rogers)
  7. استنلی شاختر (Stanley Schachter)
  8. نیل ای. میلر (Neal E. Miller)
  9. ادوارد ثورندایک (Edward Thorndike)
  10. ای. اچ. مازلو (H. Maslow)

بزرگان روان شناسی جهان