مقالات روان شناسی خانواده

همانطور که می دانید روان شناسی خانواده نوعی تخصص بنیادی و کاربردی در روان شناسی است که بر تعاملات درون خانواده و زمینه های موثر بر رشد آن یعنی همسایگان، مدارس و غیره توجه دارد. مداخله های بالینی و پژوهشی در این تخصص در برنامه های دوره دکترای روان شناسی، یا در برنامه ای خاص برای خانواده و یا اغلب در برنامه وسیع تر نظیر پژوهش بالینی و برنامه های مشاوره و بالینی کاربردی تدریس می شود.

ما در بخش مقالات روان شناسی خانواده سعی کرده ایم تا مطالب کاربردی و علمی را برای استفاده خانواده های فارسی زبان ترجمه، تالیف و گردآوری کنیم.

جدیدترین مقالات روان شناسی خانواده اضافه شده

آرشیو مقالات روان شناسی خانواده

چرا زنان، مردان را ترک می‌کنند؟

چرا زنان، مردان را ترک می‌کنند؟

همسر انتقادگر

همسر انتقادگر

ابراز احساسات و بیان خواسته‌های خود در زندگی مشترک چگونه می‌باشد؟

ابراز احساسات و بیان خواسته‌های خود در زندگی مشترک چگونه می‌باشد؟

پول و خانواده: ایجاد عادات مالی مناسب

پول و خانواده: ایجاد عادات مالی مناسب

وفاداری در زندگی مشترک یعنی چه؟

وفاداری در زندگی مشترک یعنی چه؟

آیا برای مقابله با همسر عصبانی خود، به دنبال راهکار می‌باشید؟

آیا برای مقابله با همسر عصبانی خود، به دنبال راهکار می‌باشید؟

فهرست