سبک های یادگیری کلب (KOLB)

پرسشنامه اصلاح شده سبک‌های یادگیری کُلب ، در سال 1971 منتشر شد و از زمان انتشار آن پنج بار مورد تجدید نظر قرار گرفته است و شامل نسخه‌های 1985 ، 1993 ، 1999 و نسخه 1 ، 3 است که در سال 2005 منتشر شده است ( کُلب ، 2007 )

مقیاس اصلاح شده 1 ، 3 سبک‌های یادگیری که در سال 2005 توسط کُلب منتشر شد ، دارای 12 عبارت است که هر عبارت دارای 4 پاسخ بوده و آزمودنی باید پاسخ‌های خود را برای هر عبارت برحسب میزان شباهت با وی در پیوستاری از 1 تا 4 نمره‌گذاری کند. ( 4 حداکثر شباهت و 1 حداقل شباهت ). مقیاس مداد کاغذی بوده است.

هدف مقیاس سبک‌های یادگیری کُلب ، سنجش الگوی یادگیری تجربی ( ELT ) است.

دیوید کُلب

جوی و کُلب ( 2009 ) برای چهار سبک یادگیری آلفای کورنباخ بین  0/79 الی 0/94گزارش کرده‌اند و روایی سازه همبستگی بافرم های هم‌راستا را در حد مطلوب گزارش کردند. در ایران نیز عباس زاده و همکاران ( 1390 ) با بررسی سبک‌های یادگیری در بین دانشجویان پرستاری ضریب همبستگی درونی مناسب و رضایت بخشی را برای پرسشنامه گزارش کردند. قاسمی و همکاران ( 1391 ) با بررسی تحلیل عامل تأییدی و اکتشافی مقیاس 2005 ، آلفای کورنباخ و ضریب گاتمن ، تجربه عینی (CE ( 0/71 و (73/0 ) ، مشاهده تأملی (RO (0/71 و (0/73) ، مفهوم‌سازی انتزاعی( AC ( 0/92 و (0/89) و آزمایشگری فعال (AE (0/90 و (0/90) را به دست آورده و با کمک تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی چهار عامل را استخراج و همبستگی مقیاس را با رشته‌های تحصیلی و جنسیت را مشخص کردند.

طراحی برنامه برای مهدکودک متناسب با اصول روان‌شناسی
بخوانید

برای هر سؤال چهار پاسخ پیش‌بینی‌شده است که پاسخ‌دهنده باید پاسخ‌های خود برای هر سؤال ، بین 1 حداقل شباهت و 4 حداکثر شباهت درجه‌بندی کند. در نهایت نمرات باهم دیگر جمع زده می‌شود. از اجرا مقیاس دو نتیجه استخراج می‌شود.

  1. حالت‌های یادگیری که شامل چهار شیوه تجربه عینی ( CE ) ، مشاهده تأملی ( RO ) ، مفهوم‌سازی انتزاعی ( AC ) و آزمایشگری فعال ( AE ) است. که از جمع 4 بخش هر 12 عبارت به دست می‌آید. به این شکل که حاصل جمع پاسخ‌های گزینه اول در مورد 12 عبارت عامل تجربه عینی ( CE ) ، پاسخ‌های گزینه دوم شامل تأملی ( RO ) ، پاسخ‌های گزینه سوم مفهوم‌سازی انتزاعی ( AC ) و پاسخ‌های چهارم آزمایشگری فعال ( AE ) را نشان می‌دهند. این شیوه‌ها ، سبک تفکر و الگوی افراد در برخورد با اطلاعات را نشان می‌دهد که هیچ‌کدام بر دیگری ارجحیت ندارد.
  2. با تفریق مفهوم‌سازی انتزاعی از تجربه عینی ( AC – CE ) و آزمایشگری فعال از مشاهده تأملی ( AE – RO ) ترجیحات و شیوه‌های یادگیری به دست می‌آید که نشان‌دهنده رویکرد و اولویت افراد در یادگیری است که در این حالت دو نمره به دست آمده با انتقال بر روی محور مختصات ( برحسب مثبت یا منفی بودن نمره به دست آمده ) و مقایسه با داده‌های هنجاری. چهار شیوه یادگیری همگرا ، واگرا ، انطباق دهنده و جذب کننده که نشان‌دهنده سبک یادگیری غالب افراد است ، مشخص می‌شود.

 

 

 

 

 

 

برای دریافت پرسشنامه کلیک کنید

گردآوری و تنظیم: گروه پژوهشی فکربنیان

استفاده از مطالب فکربنیان صرفاً با ذکر منبع (WWW.FEKRBONYAN.COM) بلامانع است.

بازگشت به مدرسه، بازگشت به خواب
بخوانید
پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش
پرسشنامه اضطراب وجودی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.