سبک های یادگیری کلب (KOLB)

پرسشنامه اصلاح شده سبک‌های یادگیری کُلب ، در سال 1971 منتشر شد و از زمان انتشار آن پنج بار مورد تجدید نظر قرار گرفته است و شامل نسخه‌های 1985 ، 1993 ، 1999 و نسخه 1 ، 3 است که در سال 2005 منتشر شده است ( کُلب ، 2007 )

مقیاس اصلاح شده 1 ، 3 سبک‌های یادگیری که در سال 2005 توسط کُلب منتشر شد ، دارای 12 عبارت است که هر عبارت دارای 4 پاسخ بوده و آزمودنی باید پاسخ‌های خود را برای هر عبارت برحسب میزان شباهت با وی در پیوستاری از 1 تا 4 نمره‌گذاری کند. ( 4 حداکثر شباهت و 1 حداقل شباهت ). مقیاس مداد کاغذی بوده است.

هدف مقیاس سبک‌های یادگیری کُلب ، سنجش الگوی یادگیری تجربی ( ELT ) است.

دیوید کُلب

جوی و کُلب ( 2009 ) برای چهار سبک یادگیری آلفای کورنباخ بین  0/79 الی 0/94گزارش کرده‌اند و روایی سازه همبستگی بافرم های هم‌راستا را در حد مطلوب گزارش کردند. در ایران نیز عباس زاده و همکاران ( 1390 ) با بررسی سبک‌های یادگیری در بین دانشجویان پرستاری ضریب همبستگی درونی مناسب و رضایت بخشی را برای پرسشنامه گزارش کردند. قاسمی و همکاران ( 1391 ) با بررسی تحلیل عامل تأییدی و اکتشافی مقیاس 2005 ، آلفای کورنباخ و ضریب گاتمن ، تجربه عینی (CE ( 0/71 و (73/0 ) ، مشاهده تأملی (RO (0/71 و (0/73) ، مفهوم‌سازی انتزاعی( AC ( 0/92 و (0/89) و آزمایشگری فعال (AE (0/90 و (0/90) را به دست آورده و با کمک تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی چهار عامل را استخراج و همبستگی مقیاس را با رشته‌های تحصیلی و جنسیت را مشخص کردند.

به معلمان یاد دهید که چگونه سحر و جادو را آموزش دهند
بخوانید

برای هر سؤال چهار پاسخ پیش‌بینی‌شده است که پاسخ‌دهنده باید پاسخ‌های خود برای هر سؤال ، بین 1 حداقل شباهت و 4 حداکثر شباهت درجه‌بندی کند. در نهایت نمرات باهم دیگر جمع زده می‌شود. از اجرا مقیاس دو نتیجه استخراج می‌شود.

  1. حالت‌های یادگیری که شامل چهار شیوه تجربه عینی ( CE ) ، مشاهده تأملی ( RO ) ، مفهوم‌سازی انتزاعی ( AC ) و آزمایشگری فعال ( AE ) است. که از جمع 4 بخش هر 12 عبارت به دست می‌آید. به این شکل که حاصل جمع پاسخ‌های گزینه اول در مورد 12 عبارت عامل تجربه عینی ( CE ) ، پاسخ‌های گزینه دوم شامل تأملی ( RO ) ، پاسخ‌های گزینه سوم مفهوم‌سازی انتزاعی ( AC ) و پاسخ‌های چهارم آزمایشگری فعال ( AE ) را نشان می‌دهند. این شیوه‌ها ، سبک تفکر و الگوی افراد در برخورد با اطلاعات را نشان می‌دهد که هیچ‌کدام بر دیگری ارجحیت ندارد.
  2. با تفریق مفهوم‌سازی انتزاعی از تجربه عینی ( AC – CE ) و آزمایشگری فعال از مشاهده تأملی ( AE – RO ) ترجیحات و شیوه‌های یادگیری به دست می‌آید که نشان‌دهنده رویکرد و اولویت افراد در یادگیری است که در این حالت دو نمره به دست آمده با انتقال بر روی محور مختصات ( برحسب مثبت یا منفی بودن نمره به دست آمده ) و مقایسه با داده‌های هنجاری. چهار شیوه یادگیری همگرا ، واگرا ، انطباق دهنده و جذب کننده که نشان‌دهنده سبک یادگیری غالب افراد است ، مشخص می‌شود.

 

 

 

 

 

 

برای دریافت پرسشنامه کلیک کنید

گردآوری و تنظیم: گروه پژوهشی فکربنیان

استفاده از مطالب فکربنیان صرفاً با ذکر منبع (WWW.FEKRBONYAN.COM) بلامانع است.

آزمون 90 – SCL
بخوانید
Telegram
Instagram
YouTube

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.