مقیاس طرح واره ی جنسی مردان

مقیاس طرح‌واره جنسی مردان توسط اندرسون و سیرانووسکی در سال 1999 ساخته شده است. اندرسون طرح‌واره جنسی را به عنوان تعمیم شناختی ابعاد جنسی فرد تعریف کرده اند. آن ها بیان کرده اند که این طرح واره ها از تجارب قبلی فرد نشات گرفته و طیف وسیعی از ابعاد جنسی از جمله: گرایش های جنسی، رفتار های جنسی و بازنمایی شناختی هویت جنسی فرد را در برمی گیرند.

از آن جایی که تصور فرد از خودش بر نحوه ی رفتار وی تاثیر می گذارد، گمان می رود که طرح واره های جنسی برفرایند پردازش اطلاعات جنسی و همچنین هدایت رفتار جنسی تاثیر بگذارند.

هدف از این پرسشنامه ارزیابی طرح واره ی جنسی مردان است.

اندرسون، سیرانووسکی (1999سال)

از آنجایی که نتایج پژوهش تحلیل محتوای مقیاس نشان داده اند که این آزمون سازه ی طرح واره ی جنسی مردان (دیدگاه روان شناختی درباره ی خود جنسی) که 3 عامل: پرشور-با محبت، قدرتمند-پرخاشگر، روشنفکر-مترقی را مورد ارزیابی قرار می دهد، به روایی سازه ی این مقیاس پی می بریم.

با توجه به همبستگی  معنادار بین نمرات مقیاس طرح واره ی جنسی مردان با مقیاس های ارزیابی نگرش و رفتارهای جنسی، روایی همگرایی این آزمون اثبات می شود.

پایایی: ضریب آلفای کرونباخ زیر مقیاس پرشور- با محبت=0.89، قدرتمند-پرخاشگر=0.78، روشنفکر-مترقی=0.65 و ضریب آلفای کل مقیاس=0.86گزارش شده است.  پایایی بازآزمایی کل مقیاس نیز در فاصله ی زمانی 9 هفته 0.81 بوده است. بناراین مقیاس طرح واره ی جنسی مردان از پایایی مطلوب برخوردار است.

درجه بندی اضطراب همیلتون
بخوانید

 

مقیاس طرح واره ی جنسی مردان (اندرسون و سیرانووسکی و اسپیندل، 1999) از 45 صفت تشکیل شده است. آزمودنی باید دریک مقیاس لیکرت 7 درجه ای (از اصلا =0 تا خیلی =6) مشخص سازد که هریک از این صفات تا چه حدودی را توصیف می کند و در شخصیت او نمود دارد. از آنجایی که افراد به طور آزادانه در مورد مسائل جنسی خود صحبت کنند.

18 صفت به عنوان ماده هاثی پر کنند. در این آزمون به کار رفته اند تا ماهیت ویژگی اصلی مورد ارزیابی از دید آزمودنی ها پنهان بماند. این آزمون دارای 27 ماده ی اصلی و سه زیر مقیاس: پرشور-با محبت، قدرتمند-پرخاشگر وروشنفکر- حقوقی است.

27 عبارت مقیاس طرح واره ی جنسی مردان در ادامه با حروف برجسته تر (ضخیم) و ایتالیک مشخص شده است. 18 ماده ی دیگر، عبارات پرکننده هستند که به منظور پنهان کردن ماهیت واقعی ویژگی مورد ارزیابی، از آن ها استفاده شده است.

برای دریافت پرسشنامه کلیک کنید

local_library

گردآوری و تنظیم: گروه پژوهشی فکر بنیان

Telegram
Instagram
YouTube

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.