پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلی دانشجویان (CASES)

هدف پرسشنامه

هدف پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلی دانشجویان (CASES)، اندازه‌گیری اعتقادات خود کار آمدی تحصیلی دانشجویان است.

سازنده
استیون اون

استیون اون (Steven V. Owen)

آزمون خودکار آمدی تحصیلی دانشجویان در سال 1988 توسط اون و فرامن طراحی‌شده است.

توضیحات

برای پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلی دانشجویان (CASES) از نظرات 7 کارشناس آموزشی استفاده شده است. آزمون CASES دارای 33 عبارت است و بر اساس مقیاس 5 درجه‌ای لیکرت است و میزان اعتماد دانشجو در ارتباط با یادداشت برداشتن، سؤال پرسیدن، توجه در کلاس ، استفاده از کامپیوتر و غیره را می‌سنجد.به دلیل اینکه عبارت 28 مربوط به آزمایشگاه می‌شد و همه رشته‌ها درس آزمایشگاهی ندارند، در نسخه فارسی این سؤال حذف شده است و تعداد سؤالات به 32 عبارت تقلیل یافته است.

برای پاسخ دادن به عبارات ، دانشجویان باید یکی از حروف الف، ب، ج، د، ه (که بر اساس پیوستار اعتماد بالا تا پایین – برای انجام کار های فوق الذکر – مرتب شده است) را در ستون مربوطه با علامت ضربدر مشخص کنند.

روایی و پایایی

اون و فرامن (1988) برای بررسی پایایی پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلی دانشجویان ، آن را روی 88 دانشجو اجرا کردند. پایایی این مقیاس با انجام روش باز آزمایی به فاصله 8 هفته 0.90 به دست می‌آمد. چوی (2005) همسانی درونی پرسشنامه را 0.93گزارش کرده است.

فولادوند و همکاران (1389) به‌منظور بررسی ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلی دانشجویان آن را بر روی 320 دانشجو (188 زن و 132 مرد) اجرا کردند. همسانی درونی برای کل آزمون 0.91، برای مردان 0.90 و برای زنان 0.91 به دست آمد که نشان می‌دهد این ابزار از همسانی درونی خوبی برخوردار است.

مقیاس افسردگی زونگ
بخوانید

اعتبار همزمان پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلی دانشجویان (CASES) با استفاده از دو ملاک به دست آمده است ، که هر کدام به وسیله نظریه خود کار آمدی مطرح شده‌اند: فراوانی انجام هر تکلیف و لذت بردن از هر تکلیف (اون و فرامن ، 1988)

نتایج پژوهش ایی کو (2005) برای بررسی اعتبار همزمان پرسشنامه مزبور نشان داد پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلی دانشجویان اون و فرمن (1988) همبستگی مثبت نسبتاً بالایی (0.77) با پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلی سولبرگ و همکاران (1993) دارد.

اعتبار سازه پرسشنامه CASES در پژوهش فولادوند و همکاران (1389)، با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تأییدی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد عبارات بار عاملی بالایی با یک عامل دارند و بر حول یک عامل قرار دارند. همچنین در این مطالعه ، نتایج مربوط به تحلیل عامل تأییدی همسو با یافته‌های به دست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی بود و تمام مسیر های عبارت، از نظر آماری معنادار بود و مدل مورد نظر از برازش قابل قبول بود.

به علاوه، اطلاعات مربوط به تحلیل اعتبار افتراقی پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلی دانشجویان اون و فرامن (1988) نشان داد که پرسشنامه CASES قادر است خود کارآمد پنداری تحصیلی را از عوامل استرس‌زا متمایز کند.

شیوه نمره گذاری و تفسیر

در پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلی دانشجویان نحوه نمره‌گذاری گزینه‌ها به‌صورت :

الف = 5   ب = 4   ج = 3   د = 2   ه = 1

برای به دست آوردن نمره نهایی، کافی است امتیاز همه 32 عبارت را باهم جمع کنید.

 

دانلود

برای دریافت پرسشنامه کلیک کنید

گردآوری و تنظیم: گروه پژوهشی فکربنیان

پرسشنامه عوامل موثر در گرايش به اعتياد
بخوانید

استفاده از مطالب فکربنیان صرفاً با ذکر منبع (WWW.FEKRBONYAN.COM) بلامانع است.

پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس
پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس (AMT)
آزمون افسردگی کودکان و نوجوانان
آزمون افسردگی کودکان و نوجوانان

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
صفحه نخست
فروشگاه
تماس با ما