پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی و یادگیری توسط پینتریچ و همکاران در سال 1991 طراحی شده است. پرسشنامه راهبردهای انگیزشی و یادگیری (MSLQ) دارای 81 گویه است که با استفاده از مقیاس درجه‌ای لیکردت از یک تا هفت (1=کاملاً مخالفم، 7=کاملاً موافقم) نمره گذاری می‌شود. این پرسشنامه راهبردهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری و راهبردهای مدیریت منابع را اندازه گیری می‌کند. راهبردهای انگیزشی دارای 3 مؤلفه ارزش‌گذاری، انتظار و عاطفی است. مؤلفه ارزش گذاری دارای 3 مقیاس ارزش گذاری درونی نسبت به هدف (4 گویه)، ارزش گذاری بیرونی نسبت به هدف (4 گویه)، و ارزش گذاری نسبت به تکلیف (6 گویه) است. مؤلفه انتظار دارای 2 مقیاس کنترل باورهای یادگیری (4 گویه) و خودکارآمدی (8 گویه) است. مؤلفه عاطفی دارای مقیاس اضطراب امتحان (5 گویه) است.

راهبردهای یادگیری داری 2 مؤلفه راهبردهای شناختی و فراشناختی و راهبردهای مدیریت منابع است. مؤلفه راهبرد (5 گویه) و خودنظم دهی فراشناختی (12 گویه) است. مؤلفه راهبردهای مدیریت منابع دارای 4 مقیاس مدیریت زمان و محیط مطالعه (8 گویه)، نظم دهی به تلاش (4 گویه)، یادگیری از همتایان (3 گویه) و کمک طلبی (4 گویه) است.

پرسشنامه راهبرد های انگیزشی یک ابزار خود گزارشی برای ارزیابی راهبرد های انگیزشی و راهبردهای یادگیری در دانشجویان و دانش آموزان دبیرستانی است.

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی و یادگیری توسط پینتریچ، اسمیت، گارسیا، مک کیجی در سال 1991 طراحی شده است.

روایی: پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری روایی دارد.

پایایی: پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پایایی دارد.

استاندارد: پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری توسط جمال عاشوری استاندارد سازی شده است.

مقیاس سبک های یادگیری گراشا-ریچمن (GRSLSS)
بخوانید

مقیاس اندازه‌گیری MLSQ ترتیبی است. آزمودنی ها بر اساس راهنمای پرسشنامه پاسخ خود را روی یک مقیاس 7 درجه ای لیکرت از یک (اصلاً در مورد من صدق نمی‌کند) تا هفت (کاملاً در مورد من صدق می‌کند) رتبه‌بندی می‌کنند. نمره هر مقیاس ، میانگین گویه های سازنده آن مقیاس است. برای مثال جهت‌گیری درونی نسبت به هدف 4 گویه دارد، بنابراین نمره آزمودنی در این مقیاس جمع 4 گویه و تقسیم بر 4 هست.

در این پرسشنامه هیچ گویه ای به‌صورت معکوس نمره گذاری نمی‌شود.

برای دریافت پرسشنامه کلیک کنید

گردآوری و تنظیم: گروه پژوهشی فکربنیان

استفاده از مطالب فکربنیان صرفاً با ذکر منبع (WWW.FEKRBONYAN.COM) بلامانع است.

اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر (STAI)
درجه بندی اضطراب همیلتون

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.