آبراهام مزلو

آبراهام مزلو (Abraham Maslow) پدر روحانی روان‌شناسی انسان‌گرایی نامیده شده، او بیش از هر کس دیگری در این جنبش جرقه ایجاد کرده است.

واقعیت‌ بی عدالتی و بی انصافی زیستی: اینکه بعضی از بچه‌ها سالم و دیگران ناسالم، برخی باهوش و دیگران کودن و برخی زیبا و دیگران زشت به دنیا می‌آیند… چیزی نیست که بتوانیم کاری برای آن انجام دهیم. این مقدر شده است. این محدودیتی برای اراده آزاد است. با این حال، برای اراده آزاد، مسئولیت، و عامل فعال شدن به جای آلت دست شدن در زندگی، مقدار زیادی آزادی عمل دارد.

آبراهام مزلو

Abraham Maslow

تولد: 1 آوریل 1908 (12 فروردین 1287)
وفات: 8 جون 1970 (18 خرداد 1349)

دلیل شهرت: هرم نیازهای مزلو

local_library

گردآوری شده توسط رقیه ترابیان، گروه آموزشی فکر بنیان

Telegram
Instagram
YouTube

مطالب مرتبط