تیپ شخصیتی به اجمال

تیپ شخصیتی به اجمال مربوط به شخصیت‌شناسی می‌باشد که به ما کمک می‌کند بفهمیم چرا افراد به صورت‌های مختلف جهان را درک کرده و چگونه با دنیای پیرامونشان ارتباط برقرار می‌کنند.

در حالیکه با ترجیحات شخصیتی مختلف توصیف شده در این مقاله آشنا می‌شوید، بی‌شک آن‌ها را در زندگی خودتان نیز تشخیص می‌دهید و با پیامدهایی که هر ترجیح در زندگی بشر به ارمغان می‌آورد و همچنین نقاط ضعفی که در اثر بی‌توجهی به این ترجیحات شخصیتی ایجاد می‌شوند، آشنا شوید.

شاخص تیپ‌های شخصیتی مایرز و بریگز روشی کاربردی برای توصیف شخصیت افراد از طریق بررسی ترجیحات شخصی روی چهار مقیاس برون‌گرایی / درون‌گرایی، حسی / شهودی، تفکری / احساسی و قضاوتی / ادراکی است.

این ترجیحات با هم ترکیب می‌شوند و 16 تیپ شخصیتی را به وجود می‌آورند. هیچ پاسخ صحیح یا غلطی برای سؤال‌های آزمون MBTI وجود ندارد، همان‌گونه که هیچ از یک تیپ‌های شخصیتی خوب یا بد نیستند. در واقع، همه‌ی انواع تیپ‌های شخصیتی خوب هستند!

تاریخچه آزمون MBTI اولین کتاب از یک مجموعه کتاب درباره ۱۶ تیپ روان‌شناختی است که به واسطه آزمون MBTI تعیین می‌شوند.

۱۶ تیپ شخصیتی به اجمال به اختصار توضیح داده می‌شوند.

تیپ شخصیتی شما

ISTJ.1

افراد دارای تیپ شخصیتی به اجمال ISTJ ، احساس مسئولیتی دائمی درباره انجام کاری که باید اینجا و اکنون انجام شود دارند. واقع‌گرایی توانایی سازماندهی و تسلط آنها بر اطلاعات واقعی باعث می شود که کارها را به طور کامل و با توجه زیاد به جزئیات انجام دهند.

آنها که در اصل عملگرایانی منطقی هستند بر اساس تجربیات شان و با نظر به میزان کارامدی همه چیزها، تصمیم گیری می کنند. ISTJها فوق العاده نسبت به دیگران و سازمان هایی که با آنها کار می کنند متعهد هستند، آنها کار را جدی می گیرند و بر این عقیده هستند که دیگران نیز باید کار را جدی بگیرند.

تیپ شخصیتی اجمال

ISFJ.2

افراد دارای تیپ شخصیتی به اجمال  ISFJ، احترامی پایدار و احساس مسئولیتی شخصی برای انجام کارهایی که باید اینجا و اکنون انجام شود دارند.

آنها بسیار نگران رفاه و آسایش دیگران هستند و هنگامی در بهترین حالت شان هستند که کارهایی ملموس در پشت صحنه انجام دهند که به طرزی محسوس روی دیگران تأثیر می گذارد.

واقع گرایی آنها، توانایی های سازماندهی شان و تسلط آنها روی اطلاعات واقعی باعث می شود توجه کاملی به انجام و تکمیل کارها داشته باشند.

ISFJها در همه کارهایی که انجام می دهند حال و هوایی صمیمی اما آرام و بی صدا، با محبت و قابل اعتماد دارند. آنها کارشان را جدی می گیرند و بر این عقیده هستند که دیگران نیز باید همین طور عمل کنند.

تیپ شخصیتی به اجمال

INFJ.3

افراد دارای تیپ شخصیتی به اجمالINFJ ،  به دنیای درونی احتمالات، ایده ها و معانی پنهان در پشت وقایع توجه ویژه دارند. دانستن از طریق حس ششم و شهود برای این افراد اهمیت فوق العاده ای دارد.

آنها اغلب نگرانی عمیقشان در مورد دیگران و همچنین روابطشان را از خود بروز میدهند. INFJها اغلب علاقه عمیقی به بیان خلاقانه حس درونیشان و همچنین مقوله های معنوی و توسعه انسانی دارند.

درحالیکه INFJها به طور طبیعی غرق در ایده ها و بینشهای درونیشان هستند، آنچه سایرین ابتدا در مورد آنها میبینند علاقه و کشش این افراد به تکمیل و به کارگیری ایده هایشان برای رفع مشکلات مردم است.

تیپ شخصیتی به اجمال

INTJ.4

افراد دارای تیپ شخصیتی به اجمال INTJ ،  به دنیای درونی احتمالات، معانی پنهان پس وقایع، مسائل انتزاعی، تصاویر ذهنی و افکار، توجه ویژه دارند.

حس ششم و شهود، به همراه تحلیل منطقی، پایه و اساس رویکرد این افراد به جهان است. آنها نظام مند فکر می کنند. ایده ها و نظرات، جوهره زندگی افراد INTJ است.

درماندگی آموخته‌شده
بخوانید

آنها نیازی مبرم به درک، دانستن و به نمایش گذاشتن توانمندی های شان در حیطه های مورد علاقه شان دارند. INTJها ذاتا به دریافت های درونی شان اعتماد دارند و با تمرکز، قاطعیت و وظیفه – محور بودن شان خیلی فشرده کار می کنند تا چشم اندازهایشان را تبدیل به واقعیت بیرونی کنند و دانش بشری و سیستم ها را بهبود ببخشند.

تیپ شخصیتی به اجمال

ISTP.5

افراد دارای تیپ شخصیتی به اجمال ISTP، دوست دارند بفهمند مکانیسم دنیای واقعی چگونه است تا بتوانند مؤثرترین استفاده را از آن داشته باشند.

ISTPها منطقی و واقعگرا هستند؛ آنها به طور طبیعی عیب یاب و برطرف کننده عیب هستند. وقتی فعالانه در حال حل مسئله نیستند، مشاهده‌گر آرام و بی صدا اما تحلیلگر محیط می شوند و اغلب به دنبال معنای زیربنایی واقعیاتی هستند که با حواس پنجگانه شان جمع آوری کرده اند.

این افراد اغلب در تجربیات عملی شان در جست و جوی تنوع و هیجان هستند.. اگر چه آنها خودانگیخته قابل پیش بینی و حتی کمی بازیگوش هستند، اما چیزی که دیگران اغلب در برخورد با آن ها می بیند عمل گرایی مصلحت گرایانه آن هاست.

تیپ شخصیتی به اجمال

ISFP.6

افراد دارای تیپ شخصیتی به اجمال ISFP ، علاقه و محبت شدیدی به موجودات زنده دارند که با بازیگوشی آرام و رویکرد ماجراجویانه آنها به زندگی و تمام تجربیات آن ترکیب می شود.

ISFPها علاقه شان را به روش های عملی ابراز می کنند، زیرا آنها عمل را بر حرف ترجیح می دهند. آنها آرام و موقر، محتاط و فروتن هستند و عموما در پشت صحنه به دنبال ایجاد صلح و آرامش اند.

آنها از فرصت هایی برای انجام اقدامات عملی در لحظه لذت می برند و دائم در جست و جوی آن هستند.ISFP ها عموما صمیمیت و نگرانی شان را آزادانه ابراز نمی کنند و چیزی که دیگران اغلب در برخورد اول با آنها با آن مواجه می شوند انطباق پذیری، واقع گرایی و همچنین غیر قابل پیش بینی بودن بی تکلف آنهاست.

تیپ شخصیتی به اجمال

INFP.7

افراد دارای تیپ شخصیتی به اجمال INFP ، به دنبال هماهنگی درونی هستند و دارای آرمانگرایی و محبت عمیقی اند. محبت و علاقه شدید اما آرام و بی صدای آنها به دیگران اغلب در روابط شان با دیگران نمایان می شود.

INFPها همچنین ممکن است با ایده ها و پروژه ها، یا هر مسئله دیگری که از نظر آنها مهم است ارتباط احساسی برقرار کنند.

این افراد اغلب در صحبت کردن و برقراری ارتباط ماهر هستند و به طور طبیعی جذب ایده هایی می شوند که در برگیرنده توجه به توانایی های بالقوه انسانی است.

 آنها در دنیای درونی ارزش ها و ایده آل های شان زندگی می کنند. اما آنچه دیگران در دنیای بیرون اغلب از آنها می بینند، انعطاف پذیری و درگیری ذهنی آنها با احتمالات گوناگون آینده است.

تیپ شخصیتی به اجمال

INTP.8

افراد دارای تیپ شخصیتی به اجمال  INTP، به دنبال فهمیدن همه پدیده هایی هستند که در مرکز توجه آنهاست؛ آنها تحلیل گرانی کنجکاو هستند. آنها می خواهند  معنای جهان را درک کنند و اغلب از فرصت هایی برای خلاق بودن لذت می برند.

INTPها در رویکردشان نسبت به جهان منطقی و تحلیل گرند و به دور از احساسات عمل می کنند. آنها به طور طبیعی ایده ها و رویدادها را مورد تردید قرار داده و نقد می کنند، زیرا آنها به دنبال درک جهان هستند.

این افراد معمولا نیاز ندارند جهان خارج را کنترل کنند یا در آن نظم ایجاد کنند. اغلب به نظر می رسد آنها در سبک زندگی شان بسیار منعطف و انطباق پذیر هستند.

تیپ های شخصیت
بخوانید
تیپ شخصیتی به اجمال

ESTP.9

افراد دارای تیپ شخصیتی به اجمال ESTP ، توجهی مشتاقانه به جهان پیرامون و به تجربه های عملی مربوط به زندگی واقعی دارند. آنها به واسطه درگیری مستمر با فعالیت ها و چالش های جدید هیجان زده می شوند.

ESTPها در رویکردشان به زندگی منطقی و تحلیل گر هستند و حس دقیقی نسبت به کارکرد اشیاء، رویدادها و افراد در جهان دارند.

آنها به طرزی اساسی عمل گرا هستند و روی یادگیری از طریق انجام دادن، ایجاد یا توسعه مهارت هایی که بلافاصله مفید هستند و پیدا کردن روش هایی برای استفاده از سیستم های موجود، متمرکز هستند.

این افراد عموما پرانرژی و بی تکلف بوده و واقعگرایانی انطباق پذیر هستند که ترجیح می دهند زندگی را تجربه کرده و بپذیرند، به جای آنکه در مورد آن قضاوت کرده و بخواهند آن را به گونه ای خاص سازماندهی کنند.

تیپ شخصیتی به اجمال

ESFP.10

افراد دارای تیپ شخصیتی به اجمال ESFP، توجهی مشتاقانه به جهان خارج و تجربه های عملی مربوط به زندگی واقعی دارند. آنها با درگیری مستمر در فعالیت ها و روابط جدید به هیجان می آیند.

ESFPها پر انرژی، رُک و آسانگیر هستند. آنها معمولا دوستان زیادی دارند، زیاد اهل تفریح و خوش گذرانی هستند و محبت و نگرانی عمیق شان نسبت به دیگران را در حرکات با احساس و کمک عملی به آنها نشان می دهند.

 این افراد بسیار توانمند و چاره ساز هستند. آنها روش انجام کارهای عملی را می دانند و از حل و فصل مسائل ملموسی که در لحظه پیش می آید لذت می برند.

این افراد عموما واقع گرایانی مشتاق و انطباق پذیر هستند و ترجیح می دهند زندگی را تجربه کنند و آن را همانگونه که هست بپذیرند، به جای این که در مورد آن قضاوت کرده و بخواهند آن را سازماندهی کنند.

تیپ شخصیتی به اجمال

ENFP.11

افراد دارای تیپ شخصیتی به اجمال ENFP، توجهی مشتاقانه به احتمالات جهان خارج می دهند. آنها به واسطه درگیری فعالانه با هر چیز جدید به هیجان می آیند؛ چه این چیز جدید یک ایده باشد و چه افراد با فعالیت های جدید.

آنها مشتاقانه به دنبال تغییر هستند و دارای تخیل قوی و فرد محور هستند. افراد ENFP به دنبال معنی پشت واقعیات هستند، دیدگاه های جدیدی ایجاد می کنند، با احتمالات اینده به وجد می آیند و به طرزی خوش بینانه دیگران را درگیر رویاپردازی های شان می کنند.

جهت گیری آنها به سمت اینده همراه با علاقه شدید آن ها به انسان ها اغلب خود را به صورت علاقه به استعدادهای بالقوه دیگران نشان می دهد.این افراد عموما افرادی پر انرژی، خلاق و شوخ هستند که زندگی خودانگیخته و انطباق پذیری دارند.

تیپ شخصیتی به اجمال

ENTP.12

افراد دارای تیپ شخصیتی به اجمال ENTP، توجهی مشتاقانه به احتمالات جهان خارج دارند. آنها به واسطه درگیری فعالانه در هر چیز جدیدی به هیجام می ایند، چه این چیز جدید ایده های جدید باشد و چه افراد یا فعالیت های جدید.

آنها برنامه ریزانی مبدع و تحلیل گر تغییر هستند و فعال و مستقل اند. ENTPها به دنبال الگو و معنا در جهان می گردند و اغلب نیاز عمیقی به تحلیل و درک ماهیت مسائل دارند.

آنها دانشجویان مادام العمری هستند که با مفاهیم و ایده ها جان می گیرند و مشتاقانه مزایای الهامات شان را ترویج می دهند. این افراد عموما پر انرژی، مبتکر و موفقیت – محور هستند و زندگی خودانگیخته و انطباق پذیری دارند.

تیپ شخصیتی به اجمال

ESTJ.13

افراد دارای تیپ شخصیتی به اجمال  ESTJ، می خواهند به طرزی فعال تحلیل کنند وبا قاطعیت به رویدادها، افراد و چیزهایی که در جهان خارج وجود دارند نظم و ترتیب منطقی بدهند.

کودک‌آزاری
بخوانید

ESTJ ها هر چیزی را که وارد قلمروی آن ها شود سازماندهی می کنند و با انرژی کارها را برنامه ریزی و تکمیل می کنند به نحوی که می توانند بلافاصله پس از انجام یک کار به کار بعدی بپردازند.

آنها خیلی صریح، تحلیل گر و ساختارمند هستند زیرا روی انجام کار متمرکز می شوند و نتیجه – محور هستند. کارکرد حسی آنها، تفکرشان را به سمت اطلاعات واقعی و واقعیات جاری سوق می دهد و در نتیجه به تفکر شان ویژگی عملگرایی می دهد. آنها مسئولیت های شان را جدی می گیرند و اعتقاد دارند دیگران نیز باید همین طور باشند.

تیپ شخصیتی به اجمال

ESFJ.14

افراد دارای تیپ شخصیتی به اجمال  ESFJ، به طرزی فعال اجتماعی هستند، شدیدا به دیگران توجه می کنند و میل و علاقه شدیدی دارند که در روابط شان هماهنگی ایجاد کنند، روابطی که با آن به وجد می آیند.

ESFJها حال و هوایی صمیمی در همه کارهایی که انجام می دهند ایجاد می کنند. آنها به طور ذاتی دست به اقدام می زنند تا به دیگران کمک کنند و جهان پیرامون شان را ساماندهی کنند تا این که کارها را به انجام برسانند.

کار کرد حسی آنها، احساسات شان را به سمت اطلاعات واقعی و واقعیات جاری سوق می دهد، و بنابراین به احساس آنها ویژگی عملی بودن می دهد.

آنها زمانی در بهترین حالت خود قرار دارند که همکاری کسانی را دریافت کنند که توجه شخصی و کمک ملموس دارند. این افراد کارشان را جدی می گیرند و بر این باور هستند که دیگران نیز باید همین طور باشند.

تیپ شخصیتی به اجمال

ENFJ.15

افراد دارای تیپ شخصیتی به اجمال  ENFJ، مشتاق، دارای بیان خوب و اجتماعی هستند. آنها شدیدا به دیگران توجه می کنند، میل شدیدی به ایجاد هماهنگی در روابط شان دارند و حال و هوایی صمیمی در همه کارهایی که انجام می دهند ایجاد می کنند.

کار کرد شهودی آنها احساس شان را به سمت مسائل و احتمالات جدید سوق می دهد، بنابراین ENFJ ها اغلب از این لذت می برند که کاری کنند تا چشم اندازهای بشر دوستانه را متجلی کنند.

آنها همچنین از کمک کردن به دیگران برای توسعه دادن استعدادهای بالقوه شان لذت می برند. آنها زمانی در بهترین حالت خود قرار دارند که همکاری افرادی را جلب کرده باشند که بینشی همدلانه در مورد نیاز های آن ها دارند.

افراد ENFJ به طور ذاتی و با پشتکار دست به اقدام می زنند تا از دیگران مراقبت کرده و جهان پیرامون شان را سازماندهی کنند تا این که کارها را به انجام برسانند.

تیپ شخصیتی به اجمال

ENTJ.16

افراد دارای تیپ شخصیتی به اجمال ENTJ ،  می خواهند به صورت فعال تحلیل کرده و نظم منطقی را در جهان بیرون، یعنی در رویدادها، افراد و مسائل ایجاد کنند.

این افراد از داشتن مسئولیت و ساختن مدل های مفهومی که به عنوان نقشه ها برای اقدامات استراتژیک کاربرد دارند، لذت می برند. کارکرد شهودی، تفکر آنها را به سمت آینده سوق می دهد و به تفکر آنها ویژگی انتزاعی داده که به سمت موقعیت های پیچیده سوق داده می شود.

آنها سازمان دهندگانی در اعتماد به نفس، تحلیل گر و نوآور هستند و تلاش می کنند روی ایده ها و چالش های جدید دست به اقدام بزنند.

ENTJها فعالانه دیگران را به پیگیری اهدافی که خودشان تعیین کرده اند هدایت می کنند. آنها هم برای خودشان و هم برای دیگران استانداردهای سطح بالایی دارند.

منبع

کتاب تیپ شخصیتی شما؛ نوشته چارلز مارتین؛ ترجمه سید مرتضی نظری

گردآوری شده توسط خانم نیلوفر سعیدی؛ گروه آموزشی فکر بنیان

[vc_raw_html]JTNDZGl2JTIwaWQlM0QlMjdtZWRpYWFkLWxQSmclMjclM0UlM0MlMkZkaXYlM0U=[/vc_raw_html]
Telegram
Instagram
YouTube

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.