مقیاس انگیزش تحصیلی (AMS)

پرسشنامه انگیزش تحصیلی (AMS) از زبان فرانسه به زبان انگلیسی ترجمه شده است  و طراحی آن بر اساس نظریه خود تنظیمی است. سه بُعد اصلی انگیزش یعنی انگیزش درونی ، انگیزش بیرونی و بی انگیزشی را مورد بررسی قرار می‌دهد. مقیاس انگیزش تحصیلی (AMS) دارای 7 زیر مقیاس است که 3 مورد آن مربوط به بُعد انگیزش درونی ( دانستن ، حرکت در جهت پیشرفت و تجربه محرک)، 3 مورد مربوط به بُعد انگیزش بیرونی ( همسان کردن، درون فکنی و تنظیم بیرونی) و 1 مورد مربوط به بُعد بی انگیزشی است.

مقیاس انگیزش تحصیلی دارای 28 عبارت است و 4 عبارت به هر زیر مقیاس اختصاص دارد. مقیاس انگیزش تحصیلی (AMS) یک ابزار خود گزارشی است و آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت 7 درجه‌ای ( از اصلاً = 1 تا کاملاً = 7 ) مشخص سازد که هریک از عبارت‌های ذکر شده تا چه حد دلیل رفتن وی به مدرسه یا دانشگاه هستند.

گردآوری و تنظیم: گروه پژوهشی فکربنیان

استفاده از مطالب فکربنیان صرفاً با ذکر منبع (WWW.FEKRBONYAN.COM) بلامانع است.

پرسشنامه اعتماد اجتماعی
پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس (AMT)

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.