مقیاس انگیزش تحصیلی (AMS)

پرسشنامه انگیزش تحصیلی (AMS) از زبان فرانسه به زبان انگلیسی ترجمه شده است  و طراحی آن بر اساس نظریه خود تنظیمی است. سه بُعد اصلی انگیزش یعنی انگیزش درونی ، انگیزش بیرونی و بی انگیزشی را مورد بررسی قرار می‌دهد. مقیاس انگیزش تحصیلی (AMS) دارای 7 زیر مقیاس است که 3 مورد آن مربوط به بُعد انگیزش درونی ( دانستن ، حرکت در جهت پیشرفت و تجربه محرک)، 3 مورد مربوط به بُعد انگیزش بیرونی ( همسان کردن، درون فکنی و تنظیم بیرونی) و 1 مورد مربوط به بُعد بی انگیزشی است.

مقیاس انگیزش تحصیلی دارای 28 عبارت است و 4 عبارت به هر زیر مقیاس اختصاص دارد. مقیاس انگیزش تحصیلی (AMS) یک ابزار خود گزارشی است و آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت 7 درجه‌ای ( از اصلاً = 1 تا کاملاً = 7 ) مشخص سازد که هریک از عبارت‌های ذکر شده تا چه حد دلیل رفتن وی به مدرسه یا دانشگاه هستند.

هدف پرسشنامه انگیزه تحصیلی (AMS)، تشخیص نوع انگیزش تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان است.

دانشجویان و دانش آموزان ( به‌جای کلمه دانشگاه کلمه مدرسه قرار داده شود).

مقیاس انگیزش تحصیلی (AMS) در سال 1992 توسط والراند و همکاران طراحی شده است.

والراند، ضریب آلفای کرونباخ زیر مقیاس‌های انگیزش تحصیلی را بین 0.83 تا 0.86 گزارش کرده است ، تنها ضریب آلفای زیر مقیاس همسان کردن انگیزش بیرونی در این طیف قرار نداشته و 0.62 بوده است.

ضریب پایایی حاصل از روش بازآزمایی زیر مقیاس‌های آزمون انگیزش تحصیلی در فاصله یک ماه نیز بین 0.71تا 0.83 گزارش شده است.

پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس (AMT)
بخوانید

نتایج تحلیل عاملی تأییدی، ساختار 7 عاملی مقیاس را به اثبات رسانده و حاکی از اعتبار سازه مقیاس انگیزش تحصیلی است.

برای به دست آوردن نمره هر زیر مقیاس باید امتیاز همه عبارات مربوط به زیر مقیاس مورد نظر را باهم جمع کنید.

  1. زیر مقیاس انگیزش درونی – دانستن : 2، 9، 16، 23
  2. زیر مقیاس انگیزش درونی – حرکت در جهت پیشرفت : 6 ، 13 ، 20 ، 27
  3. زیر مقیاس انگیزش درونی – تجربه محرک : 4، 11، 18، 25
  4. زیر مقیاس انگیزش بیرونی – همسان کردن : 3، 10، 17، 24
  5. زیر مقیاس انگیزش بیرونی – درون فکنی : 7، 14، 21، 28
  6. زیر مقیاس انگیزش بیرونی – تنظیم بیرونی : 1، 8، 15، 22
  7. زیر مقیاس بی انگیزشی : 5، 12، 19، 26

برای دریافت پرسشنامه کلیک کنید.

گردآوری و تنظیم: گروه پژوهشی فکربنیان

استفاده از مطالب فکربنیان صرفاً با ذکر منبع (WWW.FEKRBONYAN.COM) بلامانع است.

Telegram
Instagram
YouTube

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.