شنبه یکشنبه دوشنبه سه­ شنبه چهارشنبه پنج‌شنبه جمعه نتایج
۱
۲
۳
۴
توضیح جدول: کودک درصورتی‌که خودش ساعت هفت صبح بیدار شود، یک ستاره دریافت می‌کند.

برخی رفتارها که در طول روز رخ می‌دهد نیز، احتیاج به جدول روزانه دارند که با فواصل زمانی مناسب طراحی شده باشد. به طور مثال کودکی که مدام جیغ می‌زند، برای تمرین جیغ نزدن می‌توان از جدول زیر کمک گرفت.

محل چسباندن برچسب‌های رنگی
زمان شنبه یک­شنبه دوشنبه سه­شنبه چهارشنبه پنج‌شنبه جمعه
۱۰-۹
۱۱-۱۰
۱۲-۱۱
۱-۱۲
۲-۱
۳-۲
۴-۳
۵-۴
۶-۵
جمع­ کل
توضیح جدول: کودک برای هر ساعتی که جیغ نزند، ستاره می‌گیرد.

گاهی نیز برای برخی کودکان، مخصوصاً کودکان بزرگ­تر، بازه زمانی، صبح زود، بعد از ظهر و شب‌ها هستند. همانند جدول زیر:

شنبه یک­شنبه دوشنبه سه­ شنبه چهارشنبه پنج­شنبه جمعه
صبح
ظهر
شب
توضیح جدول: کودک با پیروی از هر دستور یک علامت مثبت دریافت می‌کند.