پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ

پرسش‌نامه رضایت زناشویی انریچ (ENRICH) که فرم 47 سؤالی آن توسط اولسون (1998)، تهیه شد شامل 12 مقیاس است.

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ باهدف اندازه‌گیری پاسخ قراردادی، رضایت زناشویی، مسائل شخصیتی، ارتباط زناشویی، حل تعارض، نظارت مالی، فعالیت‌های مربوط به اوقات فراغت، روابط جنسی، ازدواج وفرزندان، بستگان و دوستان، نقش‌های مساوات‌طلبی وجهت گیری عقیدتی ساخته‌شده است.

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ که فرم 47 سؤالی آن توسط اولسون (1998)، تهیه شده است.

ضریب آلفای «پرسش‌نامه انریچ» در گزارش اولسون، فورینرو دراکمن (1989)، برای خرده مقیاس‌های تحریف آرمانی ،رضایت زناشویی، مسائل شخصیتی، ارتباط ،حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیت‌های اوقات فراغت، رابطه جنسی، فرزندان و فرزندپروری، خانواده و دوستان، نقش‌های مساوات‌طلبی به  ترتیب ازاین‌قرار است:

0.9 ،0.81 ، 0.73، 0.68 ، 0.75 ، 0.74، 0.86 ، 0.48 ، 0.77 ، 0.72(برای نقش‌های مساوات‌طلبی) تا 0.86 (برای رضایت زناشویی) با میانگین 0.79 بوده است. اعتبار باز آزمایی پرسش‌نامه در فاصله‌ی 4هفته بین 0.77 (برای فعالیت‌های اوقات فراغت ) تا 0.92 (برای روابط جنسی و تحریف آرمانی ) با میانگین 0.86 بوده است. درکشورما اولین بار سلیمانیان (1373)، همبستگی درونی آزمون را برای فرم بلند 0.93 و برای فرم کوتاه 0.95 محاسبه و گزارش کرده است. .

میرخشتی(1375)، در پژوهشی با عنوان «بررسی میان رضایت از زندگی زناشویی و سلامت روان» ضریب آلفای کرونباخ که نشان‌دهنده اعتبار و ثبات و همسانی درونی تست است را بر روی 60 نفر از افراد نمونه انجام داده است که ضریب آلفای کرونباخ 0.92به‌دست‌آمده است که نشان‌دهنده ضریب بالایی است.

آزمون 90 – SCL
بخوانید

دریک پژوهش مهدویان (1376)، درکارروی اعتبار پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و با روش باز آزمایی، به فاصله یک هفته (برای مردان 0.937 و برای زنان 0.944 و برای مردان و زنان 0.94)، به دست آوردند. این ضرایب برای خرده مقیاس‌های تحریف آرمانی، رضایت زناشویی، مسائل شخصیتی، ارتباط ، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیت‌های اوقات فراغت، رابطه‌ی جنسی، فرزندان و فرزندپروری، خانواده و دوستان، نقش‌های مساوات‌طلبی، وجهت گیری مذهبی گروه زنان و مردان به ترتیب ازاین‌قرار است: 0.72، 0.85، 0.76، 0.76، 0.76، 0.81، 0.63، 0.69، 0.87 ، 0.69، 0.62، 0.73 به‌دست‌آمده است. در این پژوهش پایایی به‌دست‌آمده با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.95 بود.

روایی: سلیمانیان(1373)، در پژوهشی تحت عنوان «بررسی تفکرات غیرمنطقی بر نارضایتی زناشویی»درباره روایی این پرسش‌نامه اظهار می‌دارد که برای استفاده در تحقیق ابتدا پرسش‌نامه ترجمه گردید. پس از ترجمه سؤالات به رؤیت متخصصین روان‌شناسی رسید و روایی محتوایی پرسش‌نامه مورد تأیید قرار گرفت.در مرحله بعد پرسش‌نامه بر روی یک گروه 11نفری اجرا گردید و ضریب اعتبار آن از طریق ضریب آلفا محاسبه شد که عدد0.93به دست آمد.

با توجه به مقدار زیاد سؤالات که موجب خستگی آزمودنی‌ها می‌شد تصمیم گرفته شد فرم کوتاهی از آن تهیه شود. به این ترتیب که ابتدا همبستگی هریک از سؤالات با کل پرسش‌نامه از طریق ضریب همبستگی محاسبه گردید. سپس سؤالاتی که از همبستگی نسبتاً بالایی برخوردار بودند انتخاب شدند. این انتخاب به‌طور مساوی از مقیاس‌های مختلف پرسش‌نامه صورت گرفت و به این ترتیب در مجموع 47 سؤال انتخاب شد و مجدداً ضریب اعتبار فرم 47 سؤالی بر روی یک گروه 11نفری با استفاده از ضریب آلفا محاسبه گردید که ضریب اعتبار 0.95 به دست آمد .

پرسشنامه رضایت جنسی
بخوانید

پس از بررسی و مطالعه اصل پرسش‌نامه و طریق محاسبه اعتبار و روایی آن، روش مذکور از نظر استاد راهنما تأیید شد و از آن جهت برآورد میزان رضایت زناشویی استفاده شد .

میرخشتی(1375)، در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه میان رضایت از زندگی زناشویی و سلامت روان» نیز درباره‌ی روایی این پرسش‌نامه چنین می‌نویسد:

«در این پژوهش سؤالات پرسش‌نامه پربارسازی مجدداً ترجمه گردید. تعدادی از سؤالات نامفهوم و ناهماهنگ با فرهنگ ایرانی با راهنمایی و مشورت استاد راهنما حذف شد. نهایتاً 47 سؤال از پرسش‌نامه انتخاب گردید . پرسش‌نامه‌ها بر روی یک گروه 30 نفری به طور آزمایشی اجرا شد . بعضی سؤالات نامفهوم بود که اصلاحاتی بر روی آن‌ها به عمل آمد و روایی محتوایی آن به تأیید نهایی استادان راهنما و مشاور رسید.

ضریب همبستگی «پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ» با مقیاس‌های رضایت خانوادگی از0.41 تا 0.60، با مقیاس‌های رضایت از زندگی از0.32 تا 0.41 است که نشانه‌ی روایی سازه است. کلیه خرده مقیاس‌های «پرسش‌نامه انریچ» زوج‌های راضی و ناراضی را متمایز می‌کنند و این نشان می‌دهد که پرسش‌نامه از روایی ملاک خوبی برخوردار است.

شیوه نمره گذاری پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ به‌صورت پنج گزینه‌ای (که در اصل یک نگرش سنج از نوع لیکرت است) درنظرگرفته شده است (کاملاً موافق ، موافق، نه موافق و نه مخالف، مخالف ، کاملاً مخالف)، که به هریک از یک تا پنج امتیاز داده می‌شود.

نمره رضایت کلی از روابط زناشویی: برای این منظور نمرات فرد در تمامی 47 ماده مطابق امتیازات در(جدول شماره 1)، در داخل پرسش‌نامه یعنی سؤالات 9،7،5،3،2،1،29،28،27،26،25،17،10،33،34،36،44، به این شیوه (کاملاً موافقم نمره 5 و کاملاً مخالفم نمره 1) داده می‌شود و سؤالات 15،14،13،12،11،8،6،4،42،41،40،39،38،37،35،32،31،30،24،23،22،21،20،19،18،16،47،46،45،

پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس (AMT)
بخوانید

به این شیوه یعنی (به گزینه کاملاً موافقم نمره 1 و کاملاً مخالفم نمره 5) داده می‌شود و نمره47 سؤال را باهم جمع می‌کنیم و یک نمره خام به دست می‌آید و برای تبدیل آن به نمره استاندارد و تفسیر وضعیت رضایت زناشویی کافی است.

برای دریافت پرسشنامه کلیک کنید

گردآوری و تنظیم: گروه پژوهشی فکربنیان

استفاده از مطالب فکربنیان صرفاً با ذکر منبع (WWW.FEKRBONYAN.COM) بلامانع است.

Telegram
Instagram
YouTube

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.