نقد روان شناختی انیمیشن درون و برون (inside out)

انیمیشن درون و برون به نوجوانی به نام رایلی اشاره دارد که حدوداً 15 – 16 ساله می‌باشد و دارای شور و هیجان خاصی است و هیجاناتش به شکل غم به رنگ آبی، شادی به رنگ سبز، خشم به رنگ قرمز، ترس به رنگ بنفش و نفرت به رنگ سبز تیره و نفرت‌آور نشان داده شده است.

هیجان یک واکنش فیزیولوژیکی است که هم رفتار و هم شناخت را دربردارد و به حالت‌های ذهنی و جسمانی نیز گفته می‌شود که شامل فرآیندهای فیزیولوژیکی و رفتاری و روان‌شناختی هستند و به دنبال ارزیابی یک موقعیت یا رویدادهای خاص مرتبط با اهداف فردی ظاهر می‌شوند.

هیجان منشأ لذت، خلاقیت و نوآوری، تولید فعالیت‌های ادبی و هنری و احساس شعف و شادمانی است و بدون آن‌ها زندگی خسته‌کننده و کسالت‌آور است.

هیجان به 5 مورد اساسی تقسیم‌بندی می‌گردد:

  • غم
  • شادی
  • خشم
  • ترس
  • نفرت

که این هیجانات هم در انیمیشن درون و برون هم دیده می‌شود.

نقد و بررسی انیمیشن درون و برون (inside out)

تحلیل انیمیشن دورن و برون

به عقیده پیاژه تصور کودکان از رؤیاهایشان در سنین کودکی نظیر تصوراتشان از زندگی شخصی‌شان هست که به این قسمت از انیمیشن درون و برون اشاره دارد که رایلی تصوری که از خانه جدیدشان در سانفرانسیسکو داشت و آنجا چطور جایی هست و تصورات ذهنی‌ای که از سازه‌های پل در جاده داشت.

 به عقیده پیاژه در مرحله حسی حرکتی در پایداری شیء به این قسمت در انیمیشن درون و برون می‌توان اشاره کرد که رایلی هنگام بازی هاکی وقتی توپ هاکی از دیدش خارج می‌شد احساس می‌کرد که توپی برای شوت کردن نیست تا آن‌ها شوت کند، موقعی که روی یخ‌های دریـاچه سـر می‌خورد دسـت پـدرش را ول می‌کرد این احساس را داشت که قـادر به بلند شدن از زمین نیست و یا موقعی که پدرش مشغله‌های کاری برایش پیش اومده بود و رایلی احساس ناراحتی داشت، در مرحله تفکر پیش‌عملیاتی که به‌صورت مستقیم و بدون استفاده از استدلال هست می‌توان به آموزش هاکی روی یخ توسط پدرش و لیز خـوردن رایلی درانیمیشن درون و برون روی دریاچه را اشاره کرد که نوعی احساس لـذت و شـادی را برای رایلی به وجود می‌آورد.

نقد روان‌ شناختی فیلم حریم شخصی
بخوانید

 این عقیده پیاژه که کودک در مرحله پیش عملیاتی قادر به مدارا با وضع دشوار اخلاقی نیست اگرچه احساس مبهمی در مورد خوب یا بد دارد می‌توان به تصمیم رایلی در مورد برگشتش به شهر قبلیش مینه‌سوتا اشـاره کرد بدون آنکه به عواقب کـارش بیندیشد اشاره داشـت.

 به عقیده پیـاژه تفـکر انتزاعی که در انیمیشن درون و برون به آن اشاره شد برخلاف تفکر عینی نیازی به محرکات محیطی ندارد و می‌توان به دوست خیالی رایلی بینگ‌بنگ و یا آن پسر نوجوان اشاره کرد.

نقد و بررسی انیمیشن درون و برون (inside out)

طبق نظر کلبرگ که رشد اخلاقی را در سه مرحله پیش‌قراردادی و قراردادی و فرا‌قرادادی قرار می‌دهد به این قسمت انیمیشن درون و برون اشاره دارد که رایلی وقتی به پدرش در بازی هاکی گل می‌زند و یا در مسابقه تیمی مورد تشویق قرار می‌گیرد که در مرحله پیش‌قراردادی قرار می‌گیرد و یا آنجایی که پدرش راجـع به روزی را که رایلی در مدرسـه سپری کرده می‌پرسد رایلی با عصـبانیت به پـدرش واکنـش نشان می‌دهد و احسـاس تنفر دارد و با پـدرش به بحـث می‌پردازد و پدرش به رایـلی می‌گویـد که به اتاقـش برود و رایـلی هم بـدون چون‌وچرا به اتـاقـش می‌رود و به اسـتراحت می‌پردازد.

مرحله بعدی رشد اخلاقی کلبرگ مرحله قراردادی است به این قسمت انیمیشن درون و برون اشاره می‌کنیم که موقعی که رایلی در دوران کودکی به سر می‌برد در زمان صرف غذا رایلی غذایش را نمی‌خورد و بشقاب غذا را از شدت تنفر پرت می‌کند و پدرش با هواپیما بازی از کلم بروکلی خوشش میاد و آن را می‌خورد.

در اینجا می‌توانیم در انیمیشن درون و برون به زمانی که رایلی از کیف مادرش کارت اعتباری را بدون اجازه و یواشکی برای تهیه بلیط برمی‌دارد می‌توانیم به کار غیراخلاقی رایلی اشاره کنیم که طبق نظریه رشد اخلاقی کلبرگ آیا این کار رایلی زشت بوده یا نبوده؟ یا اینکه رایلی کارش درست بوده یا نبوده؟ اشاره داشته باشیم.

نقد روان‌شناختی انیمیشن شیرشاه (The Lion King)
بخوانید

مطالعه‌ی مقاله تحلیل انیمیشن‌های ترول‌ها و چرخ‌دنده‌ها و هم‌چنین این کتاب را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

گردآوری شده توسط زینب آرامش؛ گروه آموزشی فکر بنیان

[vc_raw_html]JTNDZGl2JTIwaWQlM0QlMjdtZWRpYWFkLWxQSmclMjclM0UlM0MlMkZkaXYlM0U=[/vc_raw_html]
Telegram
Instagram
YouTube

مطالب مرتبط