حیوانات در رؤیا و معانی آنها

اگر حیوانات رویاهای شبانه شما را تسخیر کرده باشند شاید علاقه مند باشید برخی معانی احتمالی پنهان آنها را دریابید. مقاله حیوانات در رؤیا و معانی آنها حاوی برخی تعابیر روان شناختی برای حیوانات مختلف است. لازم به ذکر است که تفسیر رویا در فرایند روان درمانی مفید به فایده خواهد بود و به خودی خود قابل استناد نیست.

حیوانات در رویاها به طور کلی نمادها، اعمال، رفتارها و احساسات پایه یا غریزی هستند. این غریزه ها، رفتارها و احساسات معمولاً در سایه شخصیت های ما سرکوب می شوند؛ چرا که آنها غیر قابل قبول هستند و در طول روز امکان خودنمایی در خودآگاهی را نمی یابند، از اینرو در شب با لباس مبدل نمایان می شوند.

تمساح: این رؤیا معنی اخطار و توجه را دارد. حاکی از یکسری ترس‌های کهنه و ریشه‌ای است. در مورد کارهای اقتصادی مثل چک و سفته بسیار محتاط باشید. این یک رویای نامطلوب برای همه کسانی است که آن را بارها دیده‌اند.

مورچه‌ها: یک فعالیت تجاری خوب و موفق را پذیرا می‌شوید، و احساس رضایت در تمامی امور خواهید داشت. شما باید خودتان هم برای دستیابی به آرزوها و خواستهایتان تلاش کنید.

بوزینه: به بیننده رؤیا اخطار می‌دهد که آگاه و هوشیار باشد. این رؤیا خبر از مکر و فریب می‌دهد شما در عشق دچار تضادهایی خواهید شد.

الاغ: بنیه قوی داشتن و ساده دل بودن. موفقیت در تمامی اموری که متعهد به آن هستید حال چه در عشق و چه در سفر. اطراف شما را دوستان مهربان و با صفا پر کرده‌اند.

خفاش: شبگردی، خوف و وحشت، نشانه منازعه. غم و مصیبت و بدبختیهایی برشما به دلیل یکسری اعمال شیطانی که بر علیه شما انجام شده، نازل می‌گردد.

خرس: پیروزی بر دشمنان. نشانگر توانایی غلبه و فائق آمدن بر تمامی مسائل است که شما در پی حل و انجام آن می‌باشید.

زنبور عسل: فعالیت، مولد بودن، زندگی اجتماعی، شادی و سرور در زندگی، موفقیت در عشق، در آمد عالی، زنبور نشانه مشاغل پر سود و منفعت می‌باشد.

حیوانات در رؤیا و معانی آنها
FBA-00203

پرندگان: پرواز کردن پرنده علامت رونق و شکوفایی برای شخص بیننده آن می‌باشد. احساس آزادی و رهایی از زیر بار مسئولیتها.

مار بوآ: اشاره به اوقات مه آلود و گرفته و بد شانسی می‌کند. بهتر است عاقل باشید و به افراد متملق گوش ندهید.

بوفالو: کله شقی و پر قدرت بودن اما نشان دهنده دشمنان احمق و نادان است. که با درایت و سیاست می‌توانید از بد شانسی‌ها جان سالم به در ببرید.

گاونر: قدرت و باروری. دیدن این حیوان در خواب یعنی داشتن روابط عاشقانه (عشقبازی) وموفقیتی بزرگ در آن لیکن مشکلاتی در تجارت و یا مواجه با زیان و خسارت نیز تعبیر می‌گردد.

پروانه: همه چیز زیبا و لطیف تعبیر می‌شود. اشاره به دست یافتن به کامیابی‌ها و موفقیت‌ها می‌باشد.

شتر: اسوه صبر و پایداری است. دیدن این چهار پا نشانگر موفقیتهای مالی؛ احتمالاً در ارث و میراث می‌باشد. در ابتدا شاید یکسری موانع و دشواریهایی سر راه شما باشد.

قناری: اگر خواب دیدید که قناری در خانه دارید، تعبیرش شادی و زندگی پر از آسایش و رسیدن به زهد و تزکیه و کمال نفس می‌باشد، احساس رضایت از دوستان و ثروت و دارایی می‌باشد.

گربه: اگر خانمی گربه‌هایی را در خواب دید که به طرفش حمله می‌کنند تعبیرش دشمن می‌باشد. و اگر شما موفق شدید که آنها را از خود برانید تا به شما دست نیابند، یعنی بر موانع بزرگ غلبه خواهید کرد و به شهرت و ثروت می‌رسید.

مرغ: دسترسی آسان. آنه نشانگر شانس در عشق هستند. لذت و شادی در تمامی وجوه زندگی شما می‌باشد.

حلزون: سر و کله زدن با افراد قَد و کله شق اما ساده می‌باشد. از زندگی پر از رفاه خود لذت خواهید برد.

آیا برای مقابله با همسر عصبانی خود، به دنبال راهکار می‌باشید؟
بخوانید

خروس: شنیدن صدای خروس در خواب یعنی یک کامیابی بزرگ و دریافت خبری خوش. جنگ خروسها در خواب یعنی نزاع در خانواده و اندوه غیر قابل انتظار.

گاو ماده: مولد رام و سربراه. موفقیت در تمامی مراحل ولی در روابط عاشقانه خود دقیق باشید. گاوها به شما قول می‌دهند که به تمامی خواستها و آرزوهایتان برسید.

گرگ صحرایی: حیله و حقه. رند و ناقلا. دزد. این رؤیا بدین معناست که شما دچار دلسردی و نا امیدی می‌شوید و یا فاجعه‌ای در شرف وقوع می‌باشد.

خرچنگ: نشانگر روابط عاشقانه است. هشدار به عشاق که مشکلات زیاد و طولانی در پیش رو دارند. همچنین از چشم و هم چشمی و رقابت خودداری کنند.

جیرجیرک: جیرجیرک در خواب نشانه وجود فقر و مشقت بسیار می‌باشد. همچنین قحطی و اندوه و فشارهای زیاد هنگام فقر و تنگدستی است.

کلاغ: نشانه ناامیدی در تمامی موارد است و غم و اندوه و بد شانسی.

آهو: همه چیز در مورد این حیوان خوب و مطلوب است. دوستی پایدار و طولانی، شانس در مورد عشق و یک تجارت خوب را بارت می‌دهد.

اردک (مرغابی): سفرهای بسیار خوب و خوش، همچنین اشاره به صرفه جو بودن و پرداخت تاوان و خسارت است. علامت ازدواج و تولد کودکانی جدید در خانه می‌باشد.

عقاب: این پرنده سمبل قدرت است و با دیدگاههایی دور و دست نایافتنی مرتبط هستند. شما آرزوهایتان را در می‌یابید و به آنها دست میابید. شهرت و نائل شدن به یک موقعیت بسیار بالاتر از موقعیت فعلی.

مارماهی: بی ثباتی و لغزندگی. این خواب می‌تواند خوب باشد فقط اگر بتوانید محکم آنرا بچسبید، در غیر اینصورت این شانس فانی و گذرا خواهد بود.

فیل: مرتبط با خرد و دانش، حافظه و قدرت ثبات و پایداری است. در مجموع دیدن فیل رویای بسیار مثبتی است که نشانگر مقام، رتبه و امتیازاتی برای شما می‌باشد.

ماهی: رویای ماهی و ماهیگیری علامت اقتصاد و انرژی است. یک ماهی در آب زلال تعبیرش احساس رهایی و آزادی در شماست.

کک: نشانگر بیماری و ناراحتی کوچکی است. شما این نیاز را احساس می‌کنید که باید با یکسری مشکلات و سختی‌های قدیمی رو در رو شوید.

حشرات: شما از دوستانتان رنجیده‌اید و یا احتمالاً” در فکر انجام یک کار احمقانه هستید. یکسری موفقیتها نیز متعاقباً نصیب شما می‌گردد.

روباه: روباه در خواب یعنی اینکه یک دشمن و یا یک رقیبی در میان دوستان و یا آشنایان شما وجود دارد. اگر در خواب دیدید که در حال کشتن روباه هستید یعنی بر تهدیدهای مشکل آفرین غلبه خواهید کرد و در تمامی مواردی که به آن مشغول هستید موفق و برنده خواهید شد.

قورباغه: این حیوان مشکلاتی در ارتباط با سلامتی شما می‌باشد. احتمالاً ظهور اندوه و ناراحتی در میان خانواده شما می‌باشد.

غزال: این رؤیا زیبا و لطیف است. غزال برای شما نمادی از شادی، لذت، مهر، عاطفه و عشقی خالص است.

بز-بزغاله: نشانگر قدرت شهوت و بیرحمی می‌باشد. علامتی از یکسری مبادلات و افزایش پی در پی ثروت است.

ماهی قرمز: علامت موفقیت‌های بسیار و وقوع ماجراهای بسیار ناخوشایند است.

گوریل: قدرت از دست رفته‌تان را بدست میاورید و موفقیتهایی کسب خواهید کرد.

باز (شاهین): در مجموع رویای باز و شاهین یعنی افزایش ثروت اما اگر باز دارد به طرف شما پرواز می‌کند شما با یکسری زیانهایی رو به رو می‌شوید که از برخی دسایس نشات گرفته‌اند.

گراز (خوک): اگر در خواب دیدید که به این حیوان غذا می‌دهید، یعنی داراییها و اموال متعلق به شما افزایش می‌یابد، اما نیاز به انجام کارهای بسیار سخت برای رسیدن به آن دارید.

وابستگی به دیگران
بخوانید

اسب: این رؤیا علامت درآمدی بسیار بزرگ و رسیدن به کامیابی و شادی در زندگی خواهد بود.

کرم: در کل این رؤیا علامت در آمدهای مالی است، مفهوم فراوانی، و نشاندهنده این است که رازی در زندگی شما حل خواهد شد.

ستاره دریایی: سمبل تهاجمی منفعل در مورد شما می‌باشد، و در مورد روشی که شما در تلاش برای توصیف اجباری خودتان هستید. قلبتان را به سوی هیچکس نگشاید.

کانگرو: خصومت شخصی نسبت به شما منجر به نگرانی عظیمی می‌شود. شما نیاز به مراقبت بیشتری برای اعتبار خودتان دارید.

بره: بدین معناست که موفقیتها و کامیابی‌هایی در اثر فداکاریهای خوشایند خودتان بدست خواهید آورد و به روابط دوستانه پایداری می‌رسید.

زالو: این رؤیا یعنی اینکه دشمنانتان علایق شما را نادیده گرفته و از بین می‌برند و شما محکوم به فنا و ناامیدی می‌گردید.

پلنگ: دشمنانتان در پی فرصتی برای ضربه و آسیب به شما هستند اما با شکست مواجه می‌شوند. شما دچار آشفتگی در تجارت و شرمندگی در عشق می‌شوید، اما با پایداری و تلاش شما قادر به غلبه بر مشکلات خواهید شد.

شپش: خبر از نگرانیها و مصیبت‌ها می‌دهد. اخطار در مورد شروع کاری است که اقدام به انجام آن می‌کنید. احتمالاً” دچار یکسری دلسردی‌ها و یاس‌ها می‌گرید.

شیر: این رؤیا مرتبط با نجابت و وقار، قدرت و غرور است. موفقیت‌های شما بسته به توانایی شما برای مبارزه با تضادها می‌باشد. شما روابط دوستانه با ارزشی را بدست خواهید آورد.

مارمولک: دشمنان در کمین ضربه زدن به شما هستند، اما اگر در رؤیا مارمولک را کشتید، یعنی شما از شهرت بالایی برخوردار خواهید شد و ثروت از دست داده‌تان دوباره به شما برمیگردد.

خرچنگ خوراکی: علامت این است که شما مورد لطف و مرحمت بسیار قرار می‌گیرید و ثروت به شما اعطا خواهد شد.

موش: پیش بینی مشکلات داخلی و مشکلات کاری و شغلی که از آن آهنگ نا امیدی و دلسردی متظاهر خواهد شد.

جانوران نرم تن: یعنی اتفاقات مرموزی توجه و دقت شما را می‌طلبد، بنابراین چیزهایی را که می‌شنوید خیلی باور نکنید.

میمون: رویای میمون علامت داشتن دوستانی حیله گر است که برای دستیابی به علایق و اهداف خودشان تملق شما را میگویند. تضاد و مقابله در عشق نیز می‌باشد.

پشه: اگر این حشره را در خواب دیدید، شما سر انجام بر موانع غلبه خواهید کرد و از رسیدن به ثروت یا شانسها و سعادتهای مربوط به خودتان لذت خواهید برد. در غیر اینصورت شما باید از تلاشهای عبث و بیهوده برای مقابله با حملات دشمنان موزی و پنهانی دست بردارید.

اختاپوس: این رؤیا مربوط به حرص و طمع و خجالتی بودن است. شما به دلیل حالت شیرین و مناسبتان مورد عشق و علاقه قرار خواهید گرفت.

اورانگوتان: به این مفهوم است که شخصی از نفوذ شما استفاده نا صحیح می‌کند برای دست یافتن به اهداف خودخواهانه خودش.

سمور دریایی: اگر آنها را در حال شیرجه زدن و شنا دیدید علامت شادی و شانس برای شماست. دوست و یا شخصی که غایب بوده به زودی برمیگردد.

جغد: اخطار در مورد خودداری از نزدیک شدن به اشخاص مکار است. نشانگر این است که یک مفری برای خلاصی از بیماریهای سخت یا مرگ پیدا می‌شود.

صدف دریایی: شما ذاتاً شخص حساسی هستید اما با ظاهری خشن. شما نیاز به جرات و جسارت برای موفق شدن دارید.

یوزپلنگ (پلنگ): وحشی، زیبا و خوش یمن است. تلاش‌های دشمنان برای ضربه زدن به شما با شکست مواجه می‌شوید.

طوطی: شما به دوستان خود اعتماد دارید. اما با چاپلوسی از طرف شخصی حیله گر مواجه خواهید شد. یک جایی در زندگی شما است که در آن جا نیاز به ابتکار عمل دارید و این نقصان برایتان مشکل آفرین شده.

ابراز احساسات و بیان خواسته‌های خود در زندگی مشترک چگونه می‌باشد؟
بخوانید

طاووس: شاید دوست دارید مورد ستایش قرار بگیرید. ولی نا امید خواهید شد. شاید شما خیلی خیال پرداز و رؤیایی هستید.

خوک: طماع و حریص ولی باهوش. دیدن این رؤیا، علامت مستولی برای دستیابی به موفقیت‌ها می‌باشد.

کبوتر: اگر کبوتر را در حال پرواز دیدید یعنی شما از یکسری سوء تفاهمها رهایی یافته و یا شاید از غایبین خبرهایی دریافت می‌کنید.

خرگوش: رویای خرگوش علامت صداقت در عشق و دوستی عمیق و بزرگ است. اتفاقات خوب کاری و شغلی برایتان پیش میاید.

موش صحرایی: راهی برای تیز هوشان. آب زیرکاه و غیر قابل اعتماد. پیش بینی به وجود آمدن مشکلات جدی ولی موفقیت در کارهای نا تمام (تجاری) خواهید داشت.

زاغ: ظهور غم و اندوه و مصیبت. لطمه و ضربه‌هایی حاصل از مکر و حیله.

خزندگان: اشخاصی پشت سر شما بد گویی می‌کنند. از وجود دشمنان پنهانی آگاه و مطلع باشید. نیاز به هوشیاری بیشتر در امورات شغلی و تجاری دارید.

کرگدن: این رؤیا پیش بینی این است که یک ضرر بسیار بزرگ شما را تهدید خواهد کرد. و یکسری مشکلات پیچیده و مرموز خواهید داشت.

ماهی قزل آلا: پیشرفت و ترقی در مورد جایگاه و وضعیت شغلی و دست یابی های مالی، لیکن از وجود رقبا مطلع و آگاه باشید.

ماهی ساردین: سختی‌هایی در حال وقوع و شروع می‌باشد. عدم توافق در بین اعضای خانواده ممکن است علامت و برچسب رسوایی به شما بزنند.

کژدم (عقرب): دیدن عقرب با احساسات مخرب مرتبط است. افکار یا الفاظی بر علیه شما می‌باشد.

خوک آبی: شما دوستان وفاداری دارید و در عشق احساس امنیت مکنید. دشمنان پنهانی بر علیه شما مشغول به کار هستند.

کوسه: یک احساس قوی که شما را تهدید می‌کند، لیکن شما بر موانع غلبه خواهید کرد.

گوسفند: این خواب اینطور پیش بینی می‌کند که موفقیتهایی که نتیجه برنامه‌های قابل اجراست بدست میاید.

مار: ماری که آماده نیش و حمله به شماست یعنی نارو و خیانت از طرف کسی که شما انتظارش را ندارید. اگر آنرا می‌کشید یعنی بر دشمنانتان پیروز شدهاید.

عنکبوت: رویای عنکبوت علامت یعنی مراقب بودن و پر انرژی بودن در کسب و کار می‌باشد و ثروت آنقدر متراکم و جمع خواهد شد تا به تناسب و تعادل برسد. شادی‌های داخلی یا خانوادگی نیز خواهید داشت.

سنجاب: پیشگویی این است که شما دوستان جدیدی بدست خواهید آورد و شادیهایی در خانه خواهید داشت.

قو: نشانگر نما و چشم اندازی از کامیابی و موفقیتها و تجربیات درخشان می‌باشد. همچنین آواز قوها نشانه سلامتی و بر ملأ شدن یک راز می‌باشد.

رتیل: رتیل در خواب نشانه نا مطبوعی برای سلامتی می‌باشد. ممکن است در مسائل عشقی ناامید و دلسرد شوید.

ببر: این حیوان در خواب علامت قدرت، زیبایی خشن و قوی در سکس (قوی شهوی قوی داشتن)؛ شما بر مخالفینتان غلبه خواهید کرد و به مقامات بالایی در مسیر و راهی که پیش گرفته‌اید می‌رسید و از امکانات لوکس به راحتی و خوشی استفاده می‌کنید.

لاک پشت: فرصت برای پیشرفت شما فراهم است. شما دشمنان پنهانی در اطرافتان دارید.

کرکس: رویای کرکس، نشانگر این است که شما قادر به رسیدن به صلح و آشتی با دوستان خود در مورد سوء تفاهم‌ها نمی‌باشید. شاید یک بیماری طولانی که احتمالاً” باعث مرگ و بد بختی شما می‌گردد پیش بیاید.

وال-نهنگ: رویای این حیوان مرتبط با قدرت و نیرو است. اوقات خوشی را پیش رو خواهید داشت. واقعیتی وجود دارد که شما باید آنرا بپذیرید.

نوشته شده توسط گروه آموزشی فکر بنیان

استفاده از مطالب فکر بنیان صرفاً با ذکر منبع (WWW.FEKRBONYAN.COM) بلامانع است

[vc_raw_html]JTNDZGl2JTIwaWQlM0QlMjdtZWRpYWFkLWxQSmclMjclM0UlM0MlMkZkaXYlM0U=[/vc_raw_html]
Telegram
Instagram
YouTube

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.